A B O U T H O T E L I E R
Είστε έτοιμοι για το GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων);

Τα cookies που προσδιορίζουν κάθε φυσικό πρόσωπο ταξινομούνται ως προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το GDPR και τον κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα του ηλεκτρονικού χρήματος και, από τις 25 Μαΐου, οι ιστοσελίδες θα πρέπει να έχουν νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων.     Το Cookie Notification είναι ένα εργαλείο που σας βοηθά να ακολουθήσετε αυτόν τον κανόνα.   Δημιουργήσαμε το Cookie Notification για να σας παρέχουμε τα καλύτερα

Recent Posts

We have high standards which prove that our approach is based on quality, robust error management, guarantees and open communication. These characteristics allow us to work focusing on quality, based on the interest of our clients. 

Choose your language
                 English  / Greek

Follow Us

Contact Us Email: sales(at)abouthotelier.com, Phone 1: (+30) 210 2202141
Phone 2: (+30) 210 3000920
Phone 3: (+30) 27510.25632

Copyright © All Data |  Powered by Abouthotelier