Διαχείριση κρατήσεων ξενοδοχείου | Abouthotelier.com

Περισσότερα κανάλια. Περισσότερη επισκεψιμότητα. Περισσότερη Έκθεση Προϊόντος. Περισσότερες πωλήσεις. Για την επίτευξη των στόχων που θέτουμε για κάθε ξενοδοχείο
με το οποίο συνεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε ένα στρατηγικό πλάνο με το οποίο
επιτυγχάνουμε τα σίγουρα αποτελέσματα.

Συνεργασία με B2B

Σύναψη συμβολαίων με τουριστικούς πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία

Διαχείριση κρατήσεων

Εισερχόμενα τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (emails)

Σωστή Προώθηση

Συντονισμός & διαχείριση διαδικτυακού μάρκετινγκ και έξυπνης διαφήμισης

Σωστή στρατηγική & πλάνο

Διαμόρφωση της εικόνας σας, προς τους υποψήφιους πελάτες

Ενημέρωση τελευταίων εξελίξεων

Συμμετοχή και παρακολούθηση διεθνών εκθέσεων

Μεγιστοποίηση πληρότητας

Ανταγωνιστική παρουσία του ξενοδοχείου στα online συστήματα

Άνοιγμα στην αγορά

Τοποθέτηση της επιχείρησης στην αγορά & Επιλογή και ανάλυση διαδικτυακών καναλιών πωλήσεων

Ανάλυση αγοράς

Παρακολούθηση - αξιολόγηση του σχεδίου αγοράς & Παροχή ανάλυσης του ανταγωνισμού

Εστιάζουμε στους πελάτες σας

Εμφάνιση του ξενοδοχείου στο ιντερνέτ 24 ώρες την ημέρα, σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε

Μιλήστε με έναν ειδικό της Abouthotelier σήμερα.

Κλέιστε ραντεβού Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχουμε υψηλά πρότυπα που ορίζουν την προσέγγισή μας. Βασιζόμαστε στην ποιότητα, στην εύρωστη διαχείριση σφαλμάτων, στις εγγυήσεις και στην ανοικτή επικοινωνία. Αυτά τα χαρακτηριστικά μας επιτρέπουν να δουλεύουμε εστιάζοντας στην ποιότητα, με βάση το ενδιαφέρον των πελατών μας.

Διαλέξτε τη γλώσσα σας: English  / Greek

Copyright © All Data |  Powered by Abouthotelier

ΕΣΠΑ